ประวัติ

 •  ชื่อ – สุกล
  ว่าที่ร้อยตรี ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล
 • เกิดวันที่ 13 ส.ค. 2516
 • เพศ  ชาย
สำนักงานเลขที่ 85/125 หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038198992
แฟกซ์: 038198993
Line ID: @phatasiagroup
 เว็บไซต์: www.phatasiabuilding.com
Line ID: @mangkorngroup  มือถือ: 06 1732 0516, 08 1254 0287

การศึกษา

 •  ปริญญาเอก  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเกียรติคุณ

 • 2547 – 2549  บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 • 2550 – 2551  บริษัท อิลจิน อิเล็กทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด  ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน
 • 2553 – ปัจจุบัน  บริษัท มังกร คอนซัลเทนซี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
 • 2554 – ปัจจุบัน  บริษัท มังกรกรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสพี-ไทย เซอร์วิส จำกัด

[Dr.MangKorn@PhatAsia] 📍ประจำวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 📍ข่าวสารบริษัท ภัทรเอเชียบิลดิ้ง จำกัด 📍ทีมที่ปรึกษาธุรกิจมืออา ...
อ่านเพิ่มเติม

เอ็นจิเนียริ่ง โกรว์ อัพ เซอร์วิส จำกัด

📌[Dr.ManKorn@PhatAsia Group] 📍ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 📍ข่าวสารสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ 📍วันที่ 9 เดือนพฤษ ...
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท อาร์แอนด์เค เจริญกรุ๊ป จำกัด

📌[PhatAsia@Dr.MangKorn] 《 Case ID: PAC-23052561-205 》 📍ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 📍ข่าวสารสำนักงานที่ปรึกษาสินเชื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประวัติ

 • ชื่อภาษาไทย
  เรือโทกษิฐิ์เดช   เรืองรังสรรค์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ
  LTJG.  Kasidech  Ruengrungsun
 • โทรศัพท์มือถือ
  (669)-2527-2439, (666)-2667-0405

 

 • E-mail:
  ksd.training2015@gmail.com

 

การศึกษา

 • ระดับปริญญาโท    วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขา   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับปริญญาตรี    ครุศาสตร์อุสาหกรรมบัณฑิต
  สาขา   วิศวกรรมโทรคมนาคม

ประกาศเกียรติคุณ

1. ที่ปรึกษาธุรกิจเฉพาะทางตามแนวทางมาตรฐาน APEC-IBIZ (CANADA) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2. ที่ปรึกษาการจัดทำระบบอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial)  โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3.โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shin-Dan) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

5. ได้รับการรับรองที่ปรึกษาชำนาญเฉพาะทาง ด้านการจัดการทั่วไป (เลขที่ 25550001โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

6. โครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจ โดยหลักการ Coaching Essential: Switch Form Consulting to Coaching  

7. โครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจ โดยหลักการ The Advance Business Coaching  Essentials   โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

8. Human Resources Development Curriculums According to Three Sound Theory By DSI

9. How to Practices Competency in the Organizations (Thailand-Japan)

 • ที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากร ด้านการตลาด  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร  ด้านการผลิต-การบริการ ด้านบัญชีการเงิน และระบบคุณภาพอุตสาหกรรม
 • การเพิ่มผลผลิตด้วยเครื่องมือ 5ส. , TPM,  Kaizen,  LEAN,  QCC, Visual Control และอื่น ๆ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรา ที่ปรึกษาธุรกิจผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการลงทุนอย่างครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เราเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมาย และการเดินพิธีการภาครัฐเพื่อการบริการอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาตลอดจนจบโครงการ ในราคาค่าบริการที่คุ้มค่

พันธกิจของเรา (Mission)

พันธกิจของเราคือการช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ทีมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนของเราให้คำแนะนำในการให้คำปรึกษา

เป้าหมาย เรา คือมืออาชีพ

เราเชื่อว่าความเป็นเลิศในด้านการให้คำปรึกษาจะต้องมีการสนับสนุนจากลูกค้า โดยมีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศด้านจิตใจในการให้บริการที่ดีที่สุดและการให้บริการให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์ในแบบที่ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ได้มากกว่าทุกวัน