◆ ธุรกิจของเรา / Our Business

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

 • ที่ปรึกษาวิเคราะห์พัฒนาเพิ่มผลการผลิต
 • ที่ปรึกษาบริหารจัดการอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการลงทุน BOI
 • ที่ปรึกษานักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ที่ปรึกษาขอรับอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจพาณิชกรรม

 • บริการจดทะเบียนธุรกิจร้านค้าพาณิชย์
 • บริการจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน (มอก.)
 • บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด
 • บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (MOU)
 • บริการจดทะเบียนนายจ้าง/ประกันสังคม
 • บริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

ที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรม

 • ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs
 • ที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs (บุคคล)
 • ที่ปรึกษาบริหารสินเชื่อโครงการ
 • ที่ปรึกษาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน
 • ที่ปรึกษาวางแผนระบบบัญชีการ ภาษี
 • ที่ปรึกษาผู้จัดการโครงการขนาดใหญ่

บริหารจัดการก่อสร้าง

 •  วิเคราะห์โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ปรึกษาบริหารโครงการสินเชื่อก่อสร้าง
 • ที่ปรึกษาขอสินเชื่อเพื่อสิ่งปลูกสร้าง
 • ที่ปรึกษาวิเคราะห์สินเชื่อโครงการก่อสร้าง
 • ที่ปรึกษาขอใบอนุญาตก่อสร้าง

วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง

 • บริการเตรียมการก่อสร้างอาคารโรงงาน
 • บริการเตรียมการก่อสร้างที่พักอาศัย
 • บริการประเมินราคาก่อสร้างอาคาร BOQ
 • บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร
 • บริการวิศวกรควบคุมโครงการก่อสร้าง

ที่ปรึกษาสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

 • ที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ปรึกษาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างที่พักอาศัย
 • ที่ปรึกษาสินเชื่อเพื่อจัดซื้อที่ดิน
 • ที่ปรึกษาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน
 • ที่ปรึกษาวางแผนสินเชื่อโครงการก่อสร้าง
 • ที่ปรึกษาบริหารสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่

เราคือที่ปรึกษาของคุณ !!

 • เราคือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์อันยาวนาน
 • เราใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 • เรายึดถือและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
 • เรายินดีคำปรึกษาลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ พร้อมทั้งเสนอคำแนะนำ

◆ ลูกค้าของเรา / Our Customers

ประวัติการให้บริการที่ปรึกษา SMEs (โดยสังเขป)


 • บริษัท ตั้งพรชัยฟาร์ม จำกัด ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 • บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด ต.โคกมะข่าม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 • บริษัท เอ็นอี ไบโอเทค จำกัด ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสิมา
 • บริษัท ถงซิง เมทัล อินดัสเตรียล จำกัด ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 • บริษัท สหโชคหลังคาเหล็ก จำกัด ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
 • บริษัท มามา ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ต.ละหาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 • บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 • หจก. ที เจ ซับพลาย แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตินันท์ ทรานสปอร์ต (2553) ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพรรณ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • บริษัท พาร์ท ออโต้เมชั่น จำกัด ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • บริษัท แอล.วี.เอ็น อินซูเลชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 • บริษัท ศูนย์พัฒนาการเกษตรผสมผสาน จำกัด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
 • บริษัท เฟรนซ์ แลงเจอรี่ ดิเลลอปเม้นท์ ฯ จำกัด ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
 • บริษัท ซี วาย วาย ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสิมา
 • บริษัท เอสเซท โซลูชั่น จำกัด ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • บริษัท เอสเอสเค นิตแวร์ จำกัด ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 • บริษัท ต้นตาลชัยภูมิ จำกัด ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
 • บริษัท ทรู เม้าเทน จำกัด ต.หนองไม้แดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสิมา
 • บริษัท นาคาภูมิ จำกัด ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • บริษัท ซัมซุง เคมีคัล เพนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 •  บริษัท เทวดา อินดัสเทรียล จำกัด ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • บริษัท เคเอ็มไอ ชีวมวลพันธุ์ จำกัด ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 • บรัษัท ตั้งกิมหลีพืชผล จำกัด ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 • บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 •  บริษัท ยูนิเวอร์เซล แอพพาเรล 2007 จำกัด ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
 • บริษัท โชคชัย ไบโอแมส จำกัด ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 • บริษัท เค เอส พีแอนด์ซี จำกัด ต.หนองไม้แดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • บริษัท ไฟน์ เว็บเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • บริษัท ฟาร์กอ แอสเซ็มบลี้ (ประเทศไทย) จำกัด ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสิมา จ.นครราชสีมา
 • บริษัท ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • บริษัท เจริญการช่าง แอนด์ พลาสติก จำกัด ต.อำแพง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาเคียงข้างคุณ