ภัทรเอเชีย กรุ๊ป

บริษัท ภัทรเอเชียบิลดิ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205560035333
สำนักงานเลขที่ 85/125 หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 0 3819 8992, 0 3819 8993 แฟกซ์: 0 3313 1533  มือถือ: 08 1254 0287